Objednávky a rezervácie stolov na tel. čísle 056 / 333 71 37
REŠTAURÁCIA
TERASA